Годишна среща на ръководители и експерти по човешки ресурси (Г-1)

  • 24-25
    Април
    2014

След общи презентации и дискусии в два панела ще се дискутират проблеми и решения на управлението на човешките ресурси в централната и териториалната администрации.
Място за провеждане: Хисар
Участници: ръководители и експерти от звената по човешки ресурси в централна и местна администрация.
Такса за участие: 30 лева

Документи: Microsoft Office document icon Програма