Годишна среща на ръководители и експерти, работещи по проекти, съфинансирани от ЕС

  • 8
    Декември
    2015

На 8-ми декември 2015 г. от 09:30 часа в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, Институтът по публична администрация организира годишна среща на ръководители и експерти, работещи по проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

Годишната среща ще бъде фокусирана върху подобряването на административния капацитет на управляващите, сертифициращите и одитиращите органи и бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и създаването на Обучителна академия „Европейски структурни и инвестиционни фондове“ към Института по публична администрация. На срещата ще бъдат представени визията на Европейската комисия за изграждане на административен капацитет в областта на ЕСИФ както и състоянието, проблемите и предизвикателствата в горепосочената област.

 

За повече информация : Виолета Джукелова - тел. 02/ 940 2980 и 0889755256, v.dzhukelova @ ipa.government.bg

 

За регистрация, моля да попълните формата за участие най-късно до 7-ти декември 2015 г. Срещата ще се проведе без такса за участие.