Конференция „Предизвикателства и решения на проблемите на миграцията у нас“

  • Октомври
    2015

За повече информация : ДИАНА ЕНЕВА (Мениджър обучения, публични политики и правни регулации) 

тел. 940 2559 , моб.0887220035 ,