Първата годишна среща на потребителите на CAF в България

Лого на оперативна програма Добро управление - пресичащи се линии в бяло, зелено, червено, жълто и синьо
  • 26 - 28
    Февруари
    2020

В периода 26.02. – 28.02.2020 г. в гр. Хисар ще се проведе Първата годишна среща на потребителите на CAF в България в рамките на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

Целта на събитието е да се създаде форум, на който представители на българската държавна администрация да споделят ползи и резултати от практическото прилагане на CAF в България, реалните подобрения в управлението и организацията на работа чрез модела, като по този начин ще се спомогне за по-широкото популяризиране и разбиране на модела, за мотивирането и за неговото ефективно въвеждане, съобразно българската административна среда и култура, сред нови структури на държавната администрация.

В събитието ще вземат участие консултанти – експерти по CAF, служители на централни, областни и общински администрации, участвали в процеса по внедряване на модела, както и двама чуждестранни експерти и консултанти по CAF, г-н Томислав Мицетич (Tomislav Mičetić), Национален CAF кореспондент от Министерство по публична администрация на Република Хърватска и г-жа Изабел Вершуерен (Isabelle Verschueren), Национален CAF кореспондент от Федерална обществена служба на Кралство Белгия. Те ще споделят опит и добри практики от прилагането на модела, нови тенденции, актуални проблеми и постижения в развитието му. Специален акцент ще бъде поставен върху новата версия – CAF 2020.

Разположени в поредност отляво на дясно са логата на Европейския съюз с жълтите звезди на син фон, логото на ИПА със стилизираните застъпващи се платна в тъмносиньо, светлосиньо и жълто и логото на Оперативна програма Добро управление


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg