Среща на специалистите по човешки ресурси

Alt
  • 10-12
    Юни
    2019

Традиционната годишна среща на специалистите по човешки ресурси ще се проведе в периода 10 – 12 юни в Пловдив. Очакват се над 150 участници от централната и териториалната администрация - главни секретари, секретари на общини, ръководители и служители от звената по човешки ресурси. На срещата ще се обсъждат актуални промени в нормативната уредба за УЧР в държавната администрация, както и добри практики в управлението на хората.

 

За повече информация и контакти:

Снежанка Рибарска,

тел.: 02/ 940 2537

моб. тел.: 0885 906 205