Среща на специалистите по човешки ресурси

10-12
Юни
2019

 

Традиционната годишна среща на специалистите по човешки ресурси ще се проведе в периода 10 – 12 юни в Пловдив. Очакват се над 150 участници от централната и териториалната администрация - главни секретари, секретари на общини, ръководители и служители от звената по човешки ресурси. На срещата ще се обсъждат актуални промени в нормативната уредба за УЧР в държавната администрация, както и добри практики в управлението на хората.

 

За повече информация и контакти:

Снежанка Рибарска,

имейл: 

тел.: 02/ 940 2537

моб. тел.: 0885 906 205

понеделник, Юни 10, 2019 - 10:00 to сряда, Юни 12, 2019 - 13:00