Трета годишна среща на потребителите на CAF в България

Лого на оперативна програма Добро управление - пресичащи се линии в бяло, зелено, червено, жълто и синьо
  • 6 - 7
    Октомври
    2022

В периода 06 - 07.10.2022 г. ще се проведе Третата годишна среща на потребителите на CAF в България в рамките на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

 

Разположени в поредност отляво на дясно са логата на Европейския съюз с жълтите звезди на син фон, логото на ИПА със стилизираните застъпващи се платна в тъмносиньо, светлосиньо и жълто и логото на Оперативна програма Добро управление

 


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg