Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики