Alt
  • 26-28
    Април
    2017

Международна конференция по публична администрация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Дата: 26-28 април 2017 г.

По повод  20-та годишнина от създаването на катедра „Публична администрация“ Софийският университет „Св. Климент Охридски“ организира международна конференция по публична администрация на тема „Транснационален обмен на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове“. Събитието ще се проведе в “Нова конферентна зала”  в сградата на Ректората на СУ, в периода  26 –  28 април 2017 г.

Институтът по публична администрация (ИПА) ще участва в конференцията с кръгла маса на тема: „Международен трансфер на модели и политики от гледна точка на държавната администрация“. Кръглата маса ще се проведе на 28 април 2017 г. с начален час 09:30 ч.  Основният фокус на дебата ще е  върху резултатите от трансфера на административни практики и как държавите членки  могат да се възползват от опита на другите в ЕС.

Конференцията е без такса за участие и е отворена за посещение от държавни служители.

Програма на събитието може да видите тук

Повече информация може да откриете на: http://phls.uni-sofia.bg/article/2519

Предварителна регистрация до 13.04 на:

Николай Бизев, главен експерт в ИПА