• Септември
    2014

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че семинарът се отлага поради организационни причини за есента на 2014 г. Допълнително ще Ви уведомим за точните дата и място на провеждане.

На семинара ще се представят добри практики в управление на община Бургас по отношение на местни политики за благоустройство, работа с неправителствени организации и разработването на комуникационна стратегия. Ще се представят практики на добро управлене на няколко европейски града, за да се направи сравнителен анализ. Представители на бизнеса ще представят иновативни модели за изговяне на анализ на функциите на организацията. Представители на ИПА ще представят възможности за участие в европейски конкурси за популяризиране на постигнатите добри практики на местно равнище.

Семинарът е насочен към представители на местната власт, неправителствения сектор и консултанти.