На основание чл. 44, ал. 3, т.

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира нова процедура за подбор и договаряне на лектори/лекторски екипи за разработването на електронен модул за самообучение, част от програмата на обучение за служебно развитие „Предизвикателството да управляваш“ (ЗО-2). Курсът е предназначен за държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност.

прочети повече

Korea Advanced Institute of Technology (KAIST) предлага пълни стипендии до 2 години за получаване на образователна степен „Магистър“ и до 3 години за получаване на образователна степен „Доктор“, на чуждестранни граждани, за своята Global IT Technology Program (ITTP). Програмата е спонсорирана изцяло от правителството на Република Корея и е насочена към държавни служители университетски преподаватели, работещи в ИТ сферата. Представители на частния сектор не могат да кандидатстват.

прочети повече

Школата за следдипломно обучение при Института по енергетика и ресурси, Ню Делхи, организира за единадесета поредна година Следдипломна програма „Публична политика и устойчиво развитие“, финансово подкрепена от департамента „Персонал и обучение“ към правителството на Индия. Едногодишната програма стартира на 23.07.2019 година. При желание, програмата може да бъде удължена с една година и да бъде записана магистърска степен „Публична политика и устойчиво развитие“.

прочети повече

В съответствие с политиката за прозрачност и с утвърдената през последните години практика за подбор на лектори, Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за разширяване на лекторските екипи по отделните модули в програмите на задължителните обучения, организирани от ИПА в съответствие с разпоредбите на чл. 35б, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

 

прочети повече

От 04 февруари 2019г. информационната система на ИПА  е отворена за  електронно въвеждане и подаване на заявки по Годишните планове за обучение за периода  април - юли 2019 г.

 

Крайният срок за подаване на тези заявки е 25 март 2019 г. Ще се приемат само заявки, които са със сканиран опис и платежно нареждане.

 

прочети повече