Посолството на Индия в София предлага курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) за финансовата 2019 – 2020 г. Повече информация относно курсовете може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.itecgoi.in. Приложен е списък, съдържащ първия набор от курсове, предлагани по ITEC през 2019-2020 г.

прочети повече

„Барометър на нагласите“ е първото национално проучване на нагласите на служителите в държавната администрация. То обхваща ключови аспекти на работата в администрацията, сред които лидерство, цели, мотивация, екипност, развитие, възнаграждение и други. Подобни изследвания се провеждат ежегодно в повечето страни-членки на Европейския Съюз, а резултатите от тях се използват като ориентир за формулиране на политики и определяне на посоките за развитие на държавната администрация.

Български
прочети повече
04 Jun 2019

На 29 май 2019 г. в Института по публична администрация се проведе семинар на тема "Икономическо управление в ЕС" с гост-лектор г-н Марко Лоприори от Европейския институт по публична администрация.

прочети повече

На 16 и 17 май в Тимишоара, Румъния, се проведе срещата на Директорите на институти по п

прочети повече
Използване на финансови инструменти от публичните организации
Описание

Книгата „Използване на финансови инструменти от публичните организации” е второ основно преработено и допълнено издание на учебното помагало „Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти”, София, 2016, Институт по публична администрация.

През последните три години в нормативната уредба на прилагането на финансовите инструменти в Европейския съюз (ЕС) и у нас настъпиха редица промени, които са отразени от автора в настоящата книга.

Български
Детайли