Обща рамка за оценка CAF 2020
Описание

Представяеме ви новата, пета по ред версия на модела CAF2020. Структурата ѝ е базирана на вече доказалия се модел от 2000 г. CAF е първият европейски инструмент за управление на качеството, специално пригоден за публичния сектор и разработен от самия него. Той представлява общ, опростен, достъпен и лесен за ползване модел за всички организации в публичния сектор. Обхваща всички аспекти на организационното съвършенство и насърчава непрекъснатото подобрение.

Български
ДетайлиЕфективни комуникации в публичния мениджмънт
Описание

Ролята на комуникационния процес постепенно разшири своето значение и понастоящем е от критична значимост с оглед на реализацията на успешни публични политики на местно и на национално равнище. С нарастване на информационния поток, с повишаване на изискванията към организацията на административната дейност и за достигане на добра производителност в работата е необходимо методично и целенасочено да се работи за внедряване на новите технологични решения и усъвършенстване на информационната среда.

Български
ДетайлиМениджмънт и управленски технологии
Описание

Учебното помагало за практически занятия по “Мениджмънт и управленски технологии” е съставено с цел да улесни придобиването на знания по изучаваната материя, както и да развие основни управленски умения, с оглед професионалното развитие на читателите.

Български
ДетайлиAlt

В петия  епизод на Цифрова Администрация ще си поговорим за бизнес процесите в държавния сектор. Наш гост е проф. Борислав Борисов, дългогодишен лектор на Института по публична администрация и автор на ежегодния Индекс на административния капацитет на държавната администрация.