Професионализация в областта на обществените поръчки

Alt

 

В Стратегията за повишаване ефективността на обществените поръчки в Европа е залегнала целта за един по-силен единен пазар чрез подобряване на обществените поръчки и на инвестициите. За преодоляване на предизвикателствата пред възложителите за постигането на този план, Европейската комисия (ЕК) набеляза конкретни действия като определя шест приоритетни области:

Университетът към ООН предоставя възможност на държавни служители за участие в стипендиантска програма, свързана с електронното управление. Програмата е насочена към изследвания и разработване на политики в областта на е-управлението и съдейства за развитие на компетентни държавни служители, които имат отношение към модернизирането и иновацията на ИТ-сферата в публичния сектор. Програмата има 2 сесии на кандидатстване всяка година.

прочети повече

В секция Публикации можете да намерите разработени материали на тема „Правни основания за обработване на лични данни“, предоставени от Фондация „Право и Интернет“.

Материалите имат за цел да подпомогнат служителите на местните власти в ежедневното прилагане на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

прочети повече

Философският факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" обявява прием за Магистърска програма „Публичен мениджмънт и политики“. Програмата създава знания и умения за работа в публичния сектор; в европейските, държавните и общинските институции; в неправителствените организации; в дружествата, които предоставят публични услуги. Предназначена е за всички, които, независимо от конкретната си професия участват или искат да участват във формулирането и постигането на публичните цели.

прочети повече

Бюлетин

Alt

гфаегфсдгсдг

Във втория брой на е-бюлетина на ИПА за 2019 година поставяме акцент върху професионализацията в областта на обществените поръчки като ви представяме и две добри практики от Финландия и Шотландия. Включили сме няколко възможности за развитие в чужбина както и актуални новини за дейността на Института от началото на лятото.

 

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.

прочети повече

Брой 2/2019 на е-бюлетин

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Alt

През 2015 г.

прочети повече
04 Jul 2019
  • Добра практика
  • Финландия
  • Обществени поръчки
  • Професионализация