В периода 26.02. – 28.02.2020 г. в гр. Хисар ще се проведе Първата годишна среща на потребителите на CAF в България в рамките на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

Български
прочети повече
05 Feb 2020

На 21 февруари 2020 г. (петък) от 10:00 часа, в конферентна зала А на БТПП, София, ул. Искър № 9 ще се проведе Конференция за обмяна на опит по процеса на въвеждане на модела CAF в рамките на изпълнението на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация (ИПА).

Български
прочети повече
05 Feb 2020

На 11 февруари 2020 г. ще се проведе откриваща конференция по проект BG05SFOP001-2.017-0001/28.11.2019 г. „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация.

Събитието ще се проведе между 09:30 ч. и 12:00 ч. в гр. София, Project lab, бул.Мария Луиза 58.

Български
прочети повече
03 Feb 2020

 

Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на  лектори/лекторски екипи за разработване и провеждане на нови курсове, включени в Каталог 2020 по проект по ОПДУ „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“.

Темите и информация за курсовете са посочени в  Приложение № 1  към тази покана. Изискванията към кандидатите за лектори са:

прочети повече

 

Каталогът на ИПА за 2020 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Каталогът включва две нови програми - "Дигитална компетентност" и "България в Европейския съюз". Специфичното за новия каталог е, че в програмите за професионално развитие има две групи курсове:

прочети повече

И през 2020 г. българските държавни служители имат възможност да кандидатстват за обучения в Националното висше училище по администрация на Франция (за т.нар. CISAP: Международни специализирани обучения по публична администрация). Посолството на Франция в България подкрепя финансово участието в семинарите.

прочети повече

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 9 – 19 юни 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие.

прочети повече

БРОЙ 4/2019 НА Е-БЮЛЕТИН

В четвъртият брой на електронния бюлетин на ИПА ви представяме някои основни акценти от изминалата 2019 година. Представени са резултатите от първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация „Барометър на нагласите“. Също така може да разберете повече и за новите проекти на ИПА, които стартираха през 2019.

 

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.

На 13.12.2019 г. в Конферентния център на Капитал Форт се проведе Церемония, на която бяха наградени добри практики в категориите - Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

Тази година в Конкурса се включиха 40 предложения, най-много от които са в категорията „Социална отговорност“ – 24.

Български
прочети повече
17 Dec 2019

Институтът по публична администрация (ИПА) бе отличен с награда за принос в развитието на обществените консултации. Изпълнителният директор на ИПА, г-н Павел Иванов прие отличието в рамките на заключителната проява по проект „Обществените консултации – печеливш избор за всички“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, изпълняван от Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес.

прочети повече