За втора поредна година Институтът по публична администрация, съвместно с катедра “Публична администрация” на СУ “Климент Охридски”, организира следдипломна квалификацияна тема "Оценка на въздействието".

 

Срокът за подаване на документи е 31.10.2017 г.

Интервю с д-р Елена Калфова от катедра „Публична администрация“ и с първите завършили програмата през 2017 може да видите тук.

 

За повече информация може да посетите:

прочети повече

ИПА започна набирането на заявки за обучения без такса за участие, като списъкът с обученията  можете да разгледате тук

 

прочети повече
Подобряване и управление на публичните организации чрез европейския модел за качество CAF
Описание

Целта на това ръководство и насоките в него е да подкрепи работещите в публичните администрации в ежедневната им работа по предоставяне на качествени услуги. Хиляди организации в цяла Европа вече са започнали тяхното „пътуване към съвършенство“ с модела CAF и са доказали, че той работи успешно. Нашата покана към Вас е да се присъедините и да станете членове на тази динамична CAF общност.

Български
ДетайлиCAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 5

В брой 5 на специализирания бюлетин на CAF Ви представяме стартирането на нов проект на ИПА за внедряване на CAF в администрациите. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.014-0001

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 5

На срещата на международната работна група по CAF в Талин в края на 2017 г. се взима решение да се актуализира модела като се разработи новата версия CAF – 2020, която да се прилага през идващите години. В последвалата среща на международната работна група по CAF в София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., се дава начален тласък за подготовката на работата по изготвянето на новата версия. В периода 2018 - 2019 г.

прочети повече

На 29 ноември 2019 г. ИПА проведе откриваща прескоференция за представяне на нов проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

прочети повече

На 29.11.2019 г. (петък) от 10:00 часа, в конферентна зала А на БТПП, София, ул. Искър № 9 ще се проведе Откриваща пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация (ИПА).

прочети повече

В периода 15 – 25 октомври 2019 г. се проведе поредната сесия по Програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). От България в обучението участие взеха Стефан Шавулев, Министерство на вътрешните работи и Стефан Нинов, Министерство на външните работи, които получиха възможността да посетят институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург.

В края на януари 2020 г. ИПА ще обяви нова процедура за кандидатстване по Програмата за периода 9 – 16 юни 2020 г.

 

прочети повече