Брой 1/2019 на е-бюлетин

НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ИПА ПРЕЗ 2019 

Alt

Ежегодното проучване на Европейската комисия – DESI (Индекс на цифровата икономика и общество) за 2018 г.

прочети повече
25 Apr 2019
  • Дигитализация
  • цифровизация
  • публична администрация
Индекс на административния капацитет в държавната администрация
Описание

Целта на настоящата разработка е да се анализират съвпаденията в разбиранията, мненията и оценките на отговорни лица от системата на

Български
ДетайлиИзследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики
Описание

Настоящият доклад има за цел да анализира и изследва съществуващите практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики от специализирани звена/структ

Български
ДетайлиПрактически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране
Описание

Целта на настоящето изследване е да анализира добри международни практики и подходи за по

Български
ДетайлиПрез 2019 година Институтът по публична администрация, съвместно с катедра „Публична администрация“ на СУ "Св. Климент Охридски" и с Американския университет в България, организира за първи път следдипломна квалификация на тема „Публични политики“. Програмата има за цел да повиши капацитета за стратегическо планиране и разработване на политики в публичната администрация в България. Състои от 10 модула, които ще бъдат осъществени за период от пет месеца.

Крайният срок за записване е 30.04.2019 г.

Български
прочети повече
23 Apr 2019

На 15.04.2019 г. Институтът по публична администрация (ИПА) посрещна делегация от държавни служители от РепублиКосово в рамките на учебно посещение за обмяна на опит на тема: „Инициатива за отворени данни в България“. Визитата беше организирана от Държавна агенция „Електронно управление“ по молба на Министерството на публичната администрация на Косово. Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, представи пред гостите дейността на Института и визията за развитието му.

прочети повече

На 15 април се проведе ежегодната среща на лекторите на ИПА в зала Project Lab, София. На срещата присъстваха близо 40 лектори, които ще водят обученията през настоящата година.

Изпълнителният директор, г-н Павел Иванов, очерта основните насоки за развитие на Института в периода 2019 - 2020 като акцентира върху нарастващата роля на дигиталното обучение.

Събитието продължи с оживена дискусия между участниците.

прочети повече

Традиционната годишна среща на специалистите по човешки ресурси ще се проведе в периода 10 – 12 юни в Пловдив. Очакват се над 150 участници от централната и териториалната администрация - главни секретари, секретари на общини, ръководители и служители от звената по човешки ресурси. На срещата ще се обсъждат актуални промени в нормативната уредба за УЧР в държавната администрация, както и добри практики в управлението на хората.

 

За повече информация и контакти:

Български
прочети повече
19 Apr 2019