Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за подбор на нови лектори/лекторски екипи за разработване и провеждане на курсове, включени в Каталог 2019.

Темите на курсовете са посочени в Приложение № 1 към тази покана. Изискванията към кандидатите за лектори са:

прочети повече

На 29 март 2019 г. в сградата на Института по публична администрация (ИПА) на ул. Аксаков 1 се състоя официалното връчване на атестации от Посолството на Република Франция в България и удостоверения от Института за успешното завършване на курс на тема: „Усвояване на административен френски език.

прочети повече

В периода 5-15 март 2019 г. се проведе поредната сесия на програма „Еразъм за публична администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). Това е практически стаж за държавни служители в рамките на 12 дни, който включва лекции, посещения на място и наставничество (job shadowing) в структури на европейските институции. За тази сесия от България имаше един участник, получил възможността да  посети институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург. ИПА координира дейностите за предварителен подбор на участници в обученията на EUSA.

прочети повече

През септември 2018 г. екип на ИПА направи проучване за оценка на професионализма в държавната администрация на България.

прочети повече

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики се разработи в рамките на проект на ИПА. В него се анализират съществуващи практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики във всички държави – членки на ЕС като подробно са проучени добрите практики в Португалия, Великобритания и Дания.

прочети повече

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики се разработи в рамките на проект на ИПА. В него се анализират съществуващи практики по разработване и тестване на алтернативни варианти на публични политики във всички държави – членки на ЕС като подробно са проучени добрите практики в Португалия, Великобритания и Дания.

прочети повече

 

Институтът за икономическа политика (ИИП) приема участници за „Лятно училище за млади професионалисти в сферата на публичните политики от Югоизточна Европа и Черноморския регион“, което ще се проведе в периода 3-7юни 2019 г. в к.к. „Албена“.

прочети повече