Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на Програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни като предстоящата сесия ще се проведе в периода 9 – 19 юни 2020 г. и за нея България разполага с 1 квота за участие.

прочети повече

БРОЙ 4/2019 НА Е-БЮЛЕТИН

В четвъртият брой на електронния бюлетин на ИПА ви представяме някои основни акценти от изминалата 2019 година. Представени са резултатите от първото национално проучване, посветено на ангажираността на служителите в държавната администрация „Барометър на нагласите“. Също така може да разберете повече и за новите проекти на ИПА, които стартираха през 2019.

 

Пълният брой на бюлетина може да прочетете тук.

На 13.12.2019 г. в Конферентния център на Капитал Форт се проведе Церемония, на която бяха наградени добри практики в категориите - Управление на хората, Технологични решения за добро управление и Социална отговорност.

Тази година в Конкурса се включиха 40 предложения, най-много от които са в категорията „Социална отговорност“ – 24.

Български
прочети повече
17 Dec 2019

Институтът по публична администрация (ИПА) бе отличен с награда за принос в развитието на обществените консултации. Изпълнителният директор на ИПА, г-н Павел Иванов прие отличието в рамките на заключителната проява по проект „Обществените консултации – печеливш избор за всички“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, изпълняван от Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес.

прочети повече

На 13.12.2019 г. в Конферентния център на Капитал Форт се проведе годишното издание на Конкурса за Добрите практики в администрацията.

прочети повече

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 5

В брой 5 на специализирания бюлетин на CAF Ви представяме стартирането на нов проект на ИПА за внедряване на CAF в администрациите. Издаването на бюлетина е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-2.014-0001

 

CAF БЮЛЕТИН - БРОЙ 5

На срещата на международната работна група по CAF в Талин в края на 2017 г. се взима решение да се актуализира модела като се разработи новата версия CAF – 2020, която да се прилага през идващите години. В последвалата среща на международната работна група по CAF в София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., се дава начален тласък за подготовката на работата по изготвянето на новата версия. В периода 2018 - 2019 г.

прочети повече

На 29 ноември 2019 г. ИПА проведе откриваща прескоференция за представяне на нов проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

прочети повече

На 29.11.2019 г. (петък) от 10:00 часа, в конферентна зала А на БТПП, София, ул. Искър № 9 ще се проведе Откриваща пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация (ИПА).

прочети повече

В периода 15 – 25 октомври 2019 г. се проведе поредната сесия по Програма „Еразъм за публичната администрация“ на Европейското училище по администрация (EUSA). От България в обучението участие взеха Стефан Шавулев, Министерство на вътрешните работи и Стефан Нинов, Министерство на външните работи, които получиха възможността да посетят институции на ЕС в Брюксел, Страсбург и Люксембург.

В края на януари 2020 г. ИПА ще обяви нова процедура за кандидатстване по Програмата за периода 9 – 16 юни 2020 г.

 

прочети повече