08 Септември 2017
Alt

ИПА започна набирането на заявки за обучения без такса за участие, като списъкът с обученията  можете да разгледате тук

 

Обученията се реализират по проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целта на тази обучителна кампания е повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива в съответствие със стратегическите национални приоритети и потребностите на администрацията. 

 

ВАЖНО:

1. Съгласно условията на Оперативна програма „Добро управление“ като участници в тези обучения са допустими само служители на служебно или трудово правоотношение, които не са участвали в обучения с идентично съдържание, финансирани с публични средства.

 

2. За екипните обучения (курсове със сигнатури УМ-13, УМ-14, УМ-15, УМ-16, УМ-17 и УМ-18) се приемат само заявки на администрации, които са сформирали групи от по 25 участници. В случай на затруднение да се сформира група с 25 участници, администрациите могат да се обръщат за съдействие към:

 

Гергана Колева,

тел.: 0888 835 313

имейл:

 

 

Заявки за участие в обученията се подават чрез Информационната система на ИПА в срок до 25.09.2017 г.

 

Писмо РД15-724/08.09.2017

 

За повече информация:

Галина Маркова,

ст. експерт

Тел: 02/940-29-57

имейл: 

 

Проект  „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.