Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация 2024

В периода 17-19 юни 2024 г., в гр. Несебър, се проведе 16-тата Годишна среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация. Вече 16 години това е основният и най-голям форум за обмен на идеи и добри практики в сферата на УЧР в администрацията!

Броят на участниците в тазгодишното издание надвиши 170 души, от близо 80 администрации.

„Тази година се фокусирахме върху темите, които са ключови за бъдещето на управлението на човешките ресурси в държавната администрация“, каза Павел Иванов - изпълнителен директор на ИПА. „Вярваме, че дискусиите и обученията по време на срещата ще помогнат на HR специалистите да се справят с предизвикателствата на дигиталната трансформация и да изградят капацитета на държавната администрация за справяне с новите нужди на пазара на труда.“

Сред основните акценти на форума бяха:

  • „Укрепване на стратегическия подход и иновациите в държавната администрация на България“ - представяне на проекта с акценти върху дейностите свързани с управлението на човешките ресурси в администрацията;
  • Представяне на Методология за стратегическо планиране в човешките ресурси;
  • Определяне на ключови компетенции за длъжности в администрацията;
  • Изкуствен интелект и бъдещето на работната сила: Перспективи и предизвикателства пред HR специалистите в администрацията.

Важна част от програмата на срещата беше работата по групи. Участниците бяха разделени на екипи, които работиха по конкретни казуси на тема „Определяне на ключови компетенции за длъжности в администрацията“, модерирана от г-жа Снежана Димитрова – експерт от Еcorys.

В края на груповото задание участниците имаха възможност да оценят работата на всяка група, а г-жа Димитрова обобщи крайните резултати и съответните изводи от екипната работа. Работата по групи допринесе за задълбочаване на дискусиите и за генериране на конкретни решения за справяне с предизвикателствата пред управлението на човешките ресурси в публичния сектор.

Друг важен компонент в рамките на събитието бе представянето на част от участващите администрации на тема „ Експертите и компетенциите на бъдещето“, които изложиха своите цели за развитие, фокусирани върху подготовката на кадри, които да отговорят на нуждите на динамично развиващия се пазар на труда.

В дискусиите и представянията взеха участие водещи експерти от различни сфери, сред които Ваня Новакова - държавен експерт, Администрация на Министерския съвет, Снежана Димитрова - експерт от Еcorys, Ясен Танев - експерт по киберсигурност, представители на Министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Община Пловдив, Областна администрация Плевен и Регионална здравна инспекция Кюстендил.

В края на срещата представители на ИПА запознаха участниците с информация за предстоящи инициативи на Института, както и с възможности за нови обучения за развитие и професионално усъвършенстване на служителите в администрацията.

Участниците в срещата оцениха високо нивото на лекторите и дискусиите, както и възможността за обмен на идеи и опит с колеги от цялата страна.

 

Кадър - откриване на 16-тата Среща на специалистите по човешки ресурсиКадър - провеждане на 16-тата Среща на специалистите по човешки ресурсиКадър - провеждане на 16-тата Среща на специалистите по човешки ресурсиКадър - работа по групиКадър - работа по групиКадър - работа по групиКадър - провеждане на 16-тата Среща на специалистите по човешки ресурсиКадър - обща снимка на участниците в Срещата на специалистите по човешки ресурси 2024