Заключителна конференция по проект "Подкрепа за жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси"

На 23 януари се проведе заключителната конференция по проект "Подкрепа за жертвите на домашно насилие чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси", програма CERV на Европейската комисия.

Конференцията бе под надслов „Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място“. В откриването с приветствени думи към участниците се обърнаха г-н Руслан Стефанов, програмен директор ЦИД, г-н Бойко Благоев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Георги Николов – заместник-министър на правосъдието. Г-н Димитър Стоянов, съветник на председателят на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, прочете приветствие от вицепремиера и министър на външните работи г-жа Мария Габриел, председател на Съвета.

Г-жа Гергана Георгиева – директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ подчерта в обръщението си към участниците значението на информирането и обученията по темата, както конкретно за държавните служители, така и за обществото като цяло. Тя подчерта интереса, който обученията по проекта предизвикаха не само сред служителите от директната целева група, но и сред останалите експерти в държавната администрация.

В последващите панели в конференцията бяха засегнати темите за държавната политика за превенция и защита от домашното насилие, законодателните промени, приети през 2023 г., приложението на закона и работата за подкрепата за жертвите.

Сред говорителите на конференцията бяха ключови експерти от гражданския, публичния и бизнес-сектор: г-жа Илина Мутафчиеванароден представител, г-жа Десислава Викторова сектор „Престъпления против личността“, Главна дирекция "Национална полиция", полк. Невяна Митева"Сдружение на жените военнослужещи”, г-жа Милена Кадиева – адвокат, г-жа Мануела Попова Фондация „БИЛИТИС“ и г-жа Камелия Мончевапредседател на ресурсова група в Хюлет Пакард, България. Те споделиха своя опит, добри практики и визия за развитие на ефективните действия за предотвратяване и противодействие на домашното насилие.