Alt

Всяка година Институтът по публична администрация организира краткосрочно практическо обучение за млади държавни служители, които имат лидерски потенциал.

Alt
Alt
Alt