Публикации на ИПА

Използване на финансови инструменти от публичните организации

Използване на финансови инструменти от публичните организации

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики

Изследване на добри практики и възможности за създаване на лаборатория за иновативни публични политики

 

 

 

Индекс на професионализма в държавната администрация на България за 2018

Индекс на професионализма в държавната администрация на България за 2018

Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране

Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране

Изследване за създаване на Общ център за административно обслужване в Областна администрация - Ямбол

Изследване за създаване на Общ център за административно обслужване в Областна администрация - Ямбол

Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България

Киберсигурност и възможности за приложение на иновативни технологии в работата на държавната администрация в България

Сборник Добри практики 2018

Сборник Добри практики 2018

Доклад за срещата на DISPA - юни, 2018

Доклад за срещата на DISPA - юни, 2018

Идентифициране на добри практики в прилагането на алтернативни на регулирането мерки чрез използване на подходи от поведенческата икономика

Аналитичен документ "Идентифициране на добри практики в прилагането на алтернативни на регулирането мерки чрез използване на подходи от поведенческата икономика"

  Обект на изследването са практическите приложения на методите и подходите от

Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на две административни услуги

„Описание на работните процеси и предложение за оптимизация на една административна услуга от типа „Епизод от живота“ и една административна услуга от типа „Епизод от бизнеса“ е аналитичен документ с автор Николай Бизев и

Институционална идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България

 

 

„Институционална идентичност на интернет страниците и страниците в социалните мрежи на държавната администрация в България“ е изследване с автори Ясен

Демистифициране на Блокчейн

Демистифициране на Блокчейн

Сборник Добри практики 2016

Сборник Добри практики 2016 

Доклади от годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2017

Доклади от годишна среща на специалистите по човешки ресурси 2017

Наръчник Споделени добри практики

Наръчник Споделени добри практики

Методология за провеждане на проучване по метода ТАЕН КЛИЕНТ

Методология за провеждане на  проучване по метода ТАЕН КЛИЕНТ

 

Анализ на добри практики и изготвяне на предложения за въвеждане на гъвкави условия на труд

Анализ на добри практики и изготвяне на предложения за въвеждане на гъвкави условия на труд.

Алтернативи на формалното обучение в публичната администрация

Алтернативи на формалното обучение в дъжавната администрация

Сборник с добри практики от дейността на администрациите

Сборникът е резултат от ежегодните конкурси за добри практики, които обхващат различни аспекти на модернизация на държавната администрация: административното обслужване, работата съсзаинтересованите страни и електронното управление;   Изданието съдържа

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, 2014

ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ  В БЪЛГАРИЯ, 2014

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ: Автори Боян Жеков, Ирина Василева, ИПА ноември 2014