Alt

Index of professionalism in the state administration of Bulgaria for 2018

In August 2018, the European Commission published "A comparative overview of public administration characteristics and performance in the EU 28" 2. The document was developed in the frames of a project by Directorate-General for

Alt

Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация

Представяме ви аналитичен доклад на тема „Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация“ с автори Благовесна Йовкова и проф. Румяна Пейчева-Форсайт от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Alt

Барометър на ангажираността 2020

„Барометър на ангажираността“ е национално онлайн проучване на нагласите на служителите в държавната администрация, което се провежда за втора поредна година. То е инструмент за оценка на ангажираността на служителите и на тяхното мнение

Alt

Проучване на дигиталната компетентност на служителите от държавната администрация

 

 

В рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“ екип на ИПА направи проучване на дигиталната компетентност на служителите в