БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН СЕМИНАРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ (EIPA)

21 Март 2022

Европейският институт по публична администрация (EIPA), в сътрудничество с Генерална дирекция „Реформи“ на Европейската комисия, стартира серия от безплатни онлайн работни семинари в контекста на Европейската награда за публичния сектор (EPSA) на EIPA.

Те са разработени за държавни служители на местно, регионално ниво и национално ниво с насоченост подобряване на капацитета на публичния сектор за проектиране и прилагане на иновативни реформи по време на възстановяване след кризи.

Предстоящи семинари през м. март и м. април 2022 г.:

 

23 март 2022 г.

Подкрепа на Европейския съюз за публичната администрация

Първият семинар „Подкрепа на ЕС за публичната администрация  ще се проведе на 23 март 2022 г. Срещата се фокусира върху подхода на Европейската комисия в подкрепа на Националните администрации на държавите при проектирането и прилагането на реформи.

Този семинар ще представи информация и преглед на шест инструмента за европейска подкрепа, а именно:

  • Механизмът за възстановяване и устойчивост (RRF);
  • Инструмент за техническа поддръжка (TSI);
  • Кохезионна политика на ЕС;
  • Европейска рамка за оперативна съвместимост и инструментариум;
  • Програма "Цифрова Европа";
  • Центрове за цифрови иновации.

По време на отделните сесии участниците ще имат възможност да общуват със служители на Европейската комисия, за да научат повече за всеки от шестте инструмента.

За информация и регистрация: https://www.eipa.eu/event/eu-support-to-public-administration/

 

25 април 2022 г.

Общата рамка за оценка (CAF)

В този работен семинар ще бъде представен модел CAF (Общата рамка за оценка), която помага на ръководителите на публичната администрация да оценят и подобрят управлението и работата на организацията.

В контекста на процеса на възстановяването след пандемия, CAF2020 подкрепя организациите и техните публични услуги да се фокусират върху новите тенденции в развитието на публичната администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, иновациите, разнообразието и сътрудничеството с гражданския сектор.

За информация и регистрация: https://www.eipa.eu/event/the-common-assessment-framework-caf-the-quality-tool-for-national-regional-and-local-public-services/

Всеки, който се интересува, може да получи информация за планираните семинари за първото полугодие на 2022 г. на следния линк: https://www.eipa.eu/epsa-workshops