05 Декември 2016

 

В периода 15-25 ноември 2016 г. служители от Mинистерството на образованието и науката и от Mинистерството на туризма  участваха в поредното издание на програма „Еразъм за публичната администрация”. Програмата на Европейското училище по администрация (EUSA) е предназначена за държавни служители и представлява комбинация от обучение и практически стаж в структури на европейските институции в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Обучението дава  възможност за допълнителна подготовка на български държавни служители за Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 година.

 

В това издание на „Еразъм за публичната администрация“ участваха Милка Нaнова, директор на дирекция „Програми и проекти в туризма“ в  Министерството на туризма и Ажда Хасан, главен експерт в дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката.

 

През 2017 г. ИПА ще проведе две нови процедури за подбор на кандидати. Изискванията за участие ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИПА в началото на всяка кампания за подбор. Предварителните срокове за кандидатстване са:

 

 - до 2 февруари - за обучение в периода 6-16 юни 2017 г

 - до 15 юли - за обучение в периода  17-27 октомври 2017 г.

 

Квотите за България за 2017 г. са общо 4.