09 Октомври 2017

Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 набира доброволци, които искат да станат част от екипа на Председателството и които да съдействат в осъществяването на една национална кауза – успешното провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Доброволците на Председателството първи ще посрещат международните делегации и гостите, които ще пристигнат в София за над 270 събития. Те ще имат ключова роля за създаване на първите впечатления от България като домакин и ще играят важна роля за успешното организиране и провеждане на планираните събития.

 

Обявата с информация за кандидатстването и необходимата документация се намира на следния линк: http://www.eu2018bg.bg/bg/view/other/stani-dobrovolets

 

Всеки, който желае да допринесе за успеха на Българското председателство на Съвета на ЕС, може да кандидатства най-късно до 20 октомври 2017г.