Бюлетин с обявените свободни позиции в институциите на ЕС за периода 13-20 август

20 Август 2015

I. КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

1.      Командировани национални експерти в Европейската агенция по отбрана

Европейската агенция по отбрана обявява 7 свободни позиции за командировани национални експерти. Наименование на позициите на английски език:

-          Project Officer Navigation and Air/Missile Defence - SNE

-          Project Officer Education, Training and Exercise - SNE

-          Project Officer Helicopter Training - SNE

-          Project Officer Engage - SNE

-          Project Officer Communication and Information Systems - SNE

-          Project Officer Land Programmes - SNE

-          Project Officer Capability Assessment -SNE

Срокът за кандидатстване е 8 септември 2015 г.

 

2.      Командирован национален експерт в Европейската служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност обявява свободна позиция за командирован националенен експерт, съ-финансиран от изпращащата страна в Делегацията на ЕС в Израел. Срокът за кандидатстване е 18 септември 2015 г.

II. СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННИ ДОГОВОРИ

1.      Срочно наети служители в Европейската служба за външна дейност

Европейската служба за външна дейност обяви  процедура за подбор на срочно наети служители – началник на сектор. Наименование на позициите на английски език:

-          Head of ICT Operations

-          Head of Sector "Information Management"

-          Geographical Desk Officer for Field Security Operations

Повече информация е приложена. Кандидатстването се извършва на електронен адрес:  https://webgate.ec.europa.eu/eapplication/index.cfmСрокът за кандидатстване е 12:00 ч. СЕТ на 15 септември 2015 г.

 

 

III. ДРУГИ

 

European Asylum Support Office

ICT Officer (AD 5)

Deadline: 21 September 2015

More information: http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/

 

Centre de Traduction des Organes de l'Union Européenne

Agent Contractuel GFII -  Assistant Marchés Publics

disponible jusqu'au 14 septembre 2015 sur notre site internet.
http://cdt.europa.eu/FR/jobs/Pages/Jobs-opportunities.aspx#347

Chers collègues,

ECHA

Contract Agent (M/F)

Scientific Officer FG IV

Ref.: ECHA/CA/IV/2015/004

Grade: FG IV

Deadline for applications: 21 September 2015 at noon 12:00 Helsinki time (11:00 CET)

Location: Helsinki, Finland

More information: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

OСНОВНИ КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

Постоянните длъжностни лица/постоянните служители (fonctionnaires), коитосе подбират чрез открити конкурси, организирани от Европейската служба за подбор на персонал. Според естеството и значението на служебните си задължения, постоянните служители са разделени в две функционални групи на  „администратори“ и на „асистенти“.

Срочно наетите служители (temporaryagents) могат да бъдат наемани да извършват различни задачи в една от следните категории: а) нестандартни (тясно специализирани) или временни задачи; б) за да попълнят недостига на персонал, когато списъците с резерви са изчерпани; в) за „кабинетите“ на комисарите; г) за специфични изисквания в научния сектор. Срочно наетите служители не се различават от постоянните служители на Комисията, освен по това, че са назначени с договори с определен срок.

Договорно наетите служители (contractedagents) изпълняват технически задачи или задачи по административно обслужване или работят в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения. Те са наемани за определен максимален период, често с по-кратък първоначален договор за 6—12 месеца, в зависимост от вида работа.

Командированите национални експерти (secondednationalexperts) обикновено са командировани от държавните администрации на държавите членки, така че по-голяма част от тях са национални, регионални или местни държавни служители. Те могат да бъдат командировани за сметка на приемащата институция (в случая ЕК или ЕСВД) или за сметка на изпращаща страна.

Кандидатите за срочно наети служители в ЕСВД трябва да представят сертификат, издаден в рамките на изминали шест месеца от МВнР, с който се потвърждава тяхната принадлежност към дипломатическата служба.

Повече информация за типовете договори може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm

Бюлетин с обявените свободни позиции в периода 13-20 август