Четвърто национално проучване „Барометър на ангажираността“

15 Септември 2022

В секция „Публикации" на интернет страницата на ИПА вече е публикуван обобщеният доклад за резултатите от четвъртото национално проучване „Барометър на ангажираността". Проучването се проведе в периода 13 – 27 юни, а участие в него взеха общо 8610 служители, което е с 38.8% повече от миналата година. Отчита се лек спад в сравнение с 2021 година, но ангажираността остава приблизително на нивото от 2020 година и по-високо от нивото на ангажираност на служителите в държавната администрация през 2019 година. Радващо е, че на фона на здравната и икономическа криза, войната в Украйна, както и на фона на политическата нестабилност в страната, служителите остават достатъчно мотивирани и ангажирани.

Индекс на ангажираността в държавната администрация на България по години

Двата основни фактора, на които се дължи високата ангажираност на служителите в администрацията за поредна година си остават стратегическото лидерство, ясните цели и добрите отношения в екипите.

За поредна година един от факторите, по които българската държавна администрация има по-ниски оценки от британската администрация, е работата в екип. Съпоставяйки данните по отделните отговори се вижда, че разликата идва не от това, че междуличностните отношения са лоши или че служителите в българската администрация не се подкрепят, а че те рядко обсъждат заедно проблемите, както и че самите екипи не участват активно във вземането на решения и търсенето на възможности за подобрение.

В обобщения доклад са представени и резултатите от секция „Дистанционна работа", която за поредна година е отделна част във въпросника за проучването, както и резултатите от секция „Субективното благополучие на служителите" -  част от проучването от тази година.

На сайта на ИПА е публикуван пълният текст на доклада за резултатите от проучването.