10 Март 2017

На 10 март 2017 г. в залата на Министерството на икономиката от 9.30 до 13.30 часа ще бъде проведен Дискусионен форум „Одит и управление на качеството в държавната администрация“.

На форума ще бъдат представени два инструмента, подпомагащи организационното развитие – CAF 2013 и ISO 9001:2015. Ще бъдат илюстрирани възможностите, които CAF 2013 предоставя на вътрешния одит чрез примери за връзки и съответствие с Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит. Ще бъдат разгледани добри практики при провеждането на вътрешен одит, както и добри чужди и български практики от прилагането на CAF от 2016 г.

 

Ще бъде проведена дискусия относно ролята на вътрешния одитор в подкрепа на организационното развитие.