16 Юни 2016

Европейският институт по публична администрация (ЕИПА) представя възможност за обучение на държавни служители по линия на магистърската програма Master of European Legal Studies - MELS Online, която се организира от Европейския център за адвокати и съдии на ЕИПА в Люксембург, съвместно с университетът Лоран – „The University of Lorraine: the European University Centre“.

Магистърската програма е двугодишна и се провежда в дистанционна електронна форма, с 4 присъствени лекции на място. За държавите членкина ЕИПА има специална отстъпка от таксата за обучение (такса с отстъпка: 4480 €). Допълнителна отстъпка от 350 € се прави при кандидатстване преди 15 август 2016 г.

Подробният списък с конкретните курсове за всяка от тематичните областти, период на провеждане и изисквания към кандидатите можете да откриете в приложената информационна брошура.

 

Общи условия за кандидатстване:

  • Завършена бакалавърска степен по Право, Политически науки, Икономика и други.;
  • Много добро ниво на владеене на английски и френски език; 

 

Процедура за кандидатстване:

Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр за участие в програмата (част от информационната брошура). Апликационната форма следва да бъде изпратена на вниманието на г-жа Veronika VILÍMKOVÁ, електронна поща: v.vilimkova@eipa.euи до адрес:

EIPA, European Centre for Judges and Lawyers, Circuit de la Foire Internationale, 2, LU-1347 Luxembourg, Tel.: +352 426 230 303, Fax: +352 426 237,

Крайният срок за кандидатстване е 15 септември 2016 г. .

 

Подробна информация за програмата можете да откриете на интернет адрес:

http://www.eipa.eu/

http://www.eipa.eu/en/pages/display/&tid=194

 

Приложения:

Информационна брошура

Информационна брошура - кратка

Плакат на програмата

 

 

ИПА осигурява публичност на програмата.Допълнителна информация и разяснение по конкретни въпроси относно начините на кандидатстване се предоставят от Европейския център за адвокати и съдии в Люксембург.