18 Април 2017

В този брой на бюлетина можете  да прочетете повече за социалната отговорност в публична администрация.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в секция Публикации.