02 Октомври 2017

В този брой на бюлетина можете  да прочетете повече за оценката на въздействието в публична администрация.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в секция Публикации.