27 Декември 2016

В този брой на бюлетина може да прочетете повече за приоритетите и постиженията на ИПА през 2016.

Бюлетинът е публикуван в интернет страницата на ИПА в секция Публикации.