„Е-управление за бъдещето, което искаме“ – доклад на ООН за оценка на състоянието на електронното управление в 193-те страни членки

11 Септември 2014

                „Е-управление за бъдещето, което искаме“ – така е озаглавен  публикуваният  от ООН Доклад за оценка на състоянието на Е-управление в 193-те страни членки.  Темата на издание ‘2014 на проучването е от особено значение и представя една систематична оценка на използването и потенциала на информационните и комуникационните технологии за реформиране на публичния сектор чрез повишаване на ефективността, ефикасността, прозрачността, достъпа до обществени услуги и участието на гражданите.

                Докладът сочи, че много страни отбелязват сериозен напредък, използвайки повече предимствата на мобилните инструменти и социалните медии и правейки още по-достъпна  по този начин  информацията. Въпреки това, все още има сериозни предизвикателства, като например липсата на ресурси, цифровото неравенство и липсата на лидерство за електронното управление.

                Проучването прави и ранкиране на държавите и регионите като измерва използването на информационните и комуникационните технологии за доставяне на публични услуги. Индексът представлява средна стойност от три показателя – обхват и качество на онлайн  услугите, статус на телекомуникационната инфраструктура и съществуващ човешки капацитет. Според  направената  класация Република Корея  е първа сред държавите членки, заради своя сериозен фокус върху електронното управление през последните години. Австралия е класирана втора, следвана на трето място от Сингапур.

                На регионално ниво, Европа продължава да е лидер, следвана от Северна и Южна Америка, Азия, Океания и Африка. Франция оглавява списъка в Европа и е на четвърто място в световен мащаб. България пада на 73-то място през 2014г. в сравнение с 60-то през 2012 година.

                Докладът отбелязва, че за периода 2012-2014 г. броят на страните,  предлагащи мобилни приложения и мобилни портали, се е удвоил до почти 50 държави. Използването на социалните  медии  от  правителствата пък се е увеличило с 50 процента, като данните показват, че 118 държави използват някаква форма на социални медии. През 2014 г. за пръв път всички 193 държави  членки имат и национални  уебсайтове.

                За подобряване  на електронното правителство, изследването препоръчва страните да установят своя  ясна визия, подкрепена от ангажирани управляващи, подходящи политики и по-големи инвестиции в телекомуникационната инфраструктура, човешки капитал и предоставяне на онлайн услуги.

                За повече информация: http://www.unpan.org/ ; може да намерите целия Доклад  на ООН и на страницата на ИПА в рубрика „Публикации – Европейски публикации – Е-управление“.