18 Юни 2014

В периода 15 април – 15 юни екип на ИПА направи анализ на потребностите от обучение на служителите от държавната администрация, който ще послужи като основа за планиране на обученията в Каталог 2015. Анализът е публикуван в рубриката „Обучение“, но може да бъде изтеглен и от тук.