23 Април 2020

Агенцията Eurofound, която подпомага разработването на добри практики в социалната област и сферата на заетостта и труда, инициира проучване на промените в начина на живот в страните-членки на Европейския съюз, които са предизвикани от разпространението на COVID-19. Онлайн проучването, което е достъпно на всички официални езици в ЕС, обхваща най-скорошните промени в качеството на живот на европейските граждани. Резултатите от проучването ще бъдат използвани за формулиране на отговор на кризата, провокирана от COVID-19.

Въпросникът е разделен на пет раздела, които обхващат емоционалното и финансовото състояние на европейските граждани, както и професионалните промени, настъпили от началото на пандемията. В проучването могат да се включат всички хора, живеещи в Европейския съюз.

Електронно проучване на Eurofound: Личен живот, работа и COVID-19