20 Ноември 2015

         

   В периода 16 – 17 ноември 2015 г., под егидата на ротационното председателство на Европейския съюз от Люксембург, се проведе Европейският  дата форум.  Форумът е годишна среща на представители на индустрията, академичните среди и публичната администрация за обсъждане на предизвикателствата и възможностите за развитие на европейската дигитална икономика, основана  на данни. Събитието е официално подкрепено от Европейската Комисия и Европейската служба за публикации.

 

Програмата на събитието съдържаше презентации, панели и работни срещи  на теми за развитието на отворените и големи данни в науката, бизнеса и технологиите. Бяха представени резултатите от създаването на пан-европейски портал за отворени данни и възможности за финансиране на проекти по програми на Европейския съюз и в частност – Хоризонт 2020. Основна тема на събитието бе „Възможностите за интегриране на данни“.  

Дата форумът бе официално открит от г-н Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, Марк Хенсен, секретар за висшето образование и наука в Люксембург, както и от Андрюс Ансип, вицепрезидент и еврокомисар за цифров единен пазари Гюнтер Йотингер, еврокомисар по цифровата  икономика и общество.

 

Форумът бе съпътстван от изложбена част, където бяха представени новостите в разработването на софтуерни  продукти и услуги, които използват отворени и големи данни.  Бяха представени резултати от редица проекти, финансирани по Програма Хоризонт 2020, както и възможности за привличане на партньорства. На форума бе връчена наградата за иновации в сферата на работата с отворени данни за 2015 г. Също така Европейската Комисия официално откри пан-европейски портал за отворени данни.

 

От гледна точка на публичната администрация, интерес представляват посланията на комисарите Йотингер и Ансип за създаване на благоприятстваща за иновациите регулаторна среда с възможности за ускорени процедури за откриване и закриване на бизнес. Участници в събитието отчетоха програмите за финансиране на ЕС като задоволителни, но откроиха нуждата от внедряване на практики като рисковото инвестиране и т.нар бизнес ангели, които са изключително достъпни в „Силиконовата долина“.

 

На конференцията бе обърнато внимание на появаващата се нужда от създаване на профил на служителите, които работят с данни. Бяха представени две изследвания, които се фокусират върху идентифицирането на специфични профили на служители. В резултат от изследванията има създаден списък с компетенции и са идентифицирани нужди от обучение за специфичните работни профили в областта на дигиталната икономика. 

 

Следващият форум ще се проведе в гр. Айнтховен, Кралство Нидерландия в периода 29-30 юни 2016 г.

 За повече информация може да следите официалната интернет страница на събитието: http://www.data-forum.eu/

Ресурси:

Изследване на Европейската академия за дата науки:

 http://edsa-project.eu/downloads/publications/

Състояние на Европейския пазар на данни:

https://idc-emea.app.box.com/s/k7xv0u3gl6xfvq1rl667xqmw69pzk790