Франкофонският институт за устойчиво развитие набира предложения за добри практики и иновации

13 Юни 2018

Франкофонският институт за устойчиво развитие отправя покана за набиране на предложения за добри практики и иновации. Поканата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=439

 

Международната организация на франкофонията (OIF) посредством своя помощен орган Франкофонския институт за устойчиво развитие (IFDD) разработва Доклад за устойчиво развитие на Генералния секретар на Франкофонията.

 

Основната цел на Доклада за устойчиво развитие на Генералния секретар на Франкофонията е да бъде направен преглед на състоянието на изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г. във френскоговорящия свят. Неговата амбиция е да изтъкне добрите практики и иновациите на френскоговорящия опит на национално ниво, както и на различни институции и действащи лица.

 

По този начин, една от специфичните цели на доклада е да документира приноса на държавите членки на Франкофонията, както и на различните категории действащи лица във франкофонското пространство за постигане на 17-те цели на устойчивото развитие.

 

 

Крайният срок за кандидатстване и набиране на предложенията е 20 юни 2018 г.

 

Подборът на добрите практики, които ще бъдат включени в доклада, ще бъде направен от жури от 10 експерта от деветте региона на Франкофонията.

 

Избраните добри практики ще бъдат отличени с етикета „Франкофония на решенията“ (« La Francophonie des Solutions ») на Генералния секретар на Франкофонията. Те ще бъдат разпространявани по подходящ начин във френскоезичния свят.

 

Като добра практика се определя всяка инициатива или методически разработен подход към Програмата на ООН за устойчиво развитие, засягаща 5-те “P” (population: население, prospérité: благоденствие, planète: планета, partenariats: партньорства и paix: мир), както и културното измерение с цел насърчаване, планиране, прилагане, оценка и докладване на напредъка по отношение на устойчивото развитие. Добрите практики трябва да подчертаят доказаните подобрения, постигнати от реализираната дейност, инициатива или подход.