Годишен доклад на ИПА за 2016 г.

14 Март 2017

В секция ЗА НАС е публикуван годишния доклад на Института по публична администрация за 2016 година.