Годишен доклад за дейността на ИПА 2014г.

В рубриката „ЗА НАС“ >„Годишен доклад“ е публикуван Годишен доклад за дейността на ИПА за 2014г.