22 Април 2019

На 15 април се проведе ежегодната среща на лекторите на ИПА в зала Project Lab, София. На срещата присъстваха близо 40 лектори, които ще водят обученията през настоящата година.

Изпълнителният директор, г-н Павел Иванов, очерта основните насоки за развитие на Института в периода 2019 - 2020 като акцентира върху нарастващата роля на дигиталното обучение.

Събитието продължи с оживена дискусия между участниците.

Институтът по публична администрация пожелава успех на всички лектори по време на новата учебна година!