28 Април 2021

На 22 април 2021 г. се проведе редовната годишна среща на лекторите на ИПА. Над 50 лектори на Института се включиха в този форум, който заради епидемичната обстановка в страната се проведе онлайн.

Изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов откри срещата като представи по-важните резултати от дейността на Института през изминалата година. Посочени бяха курсовете, получили най-високи оценки от обучените в тях служители. Експерти на Института очертаха и конкретни насоки, в които през 2021 г. ще се търси повишаване на интерактивността в електронните курсове. Подчертана беше необходимостта от по-активно използване на различни начини за синхронна и асинхронна комуникация, от прилагане на повече инструменти за съвместна работа във виртуална среда и др.

В края на срещата г-н Иванов представи резултати от предварителна онлайн анкета сред лекторите на ИПА. Той коментира някои от направените в нея предложения и даде начало на заключителната дискусия. Участници в срещата изразиха  своето удовлетворение от партньорството с Института и  направиха полезни препоръки за неговото развитие в нови посоки. В края на форума беше решено срещата с лекторите  да се провежда два пъти в годината, а за улесняване на обмена на информация и добри практики да бъде създаден витруален форум за лекторите на ИПА.