18 Април 2018

На 16 април в зала Project Lab  в София се състоя годишната среща на лекторите на ИПА. На събитието присъстваха близо 40 лектори, които ще обучават държавни служители през 2018 година по каталога на ИПА.

 

Изпълнителния директор на ИПА Г-н Павел Иванов откри срещата и сподели с присъстващите новостите в каталога през 2018, както и обяви едни от най-успешните курсове за 2017 година.

 

С най-висок рейтинг според участниците в обученията на ИПА са обученията Аналитични умения и критическо мислене, Прилагане за Административнопроцесуалния кодекс за неюристи, Правото на ЕС и неговото прилагане в България, Достъп до обществена информация и Административна стилистика.

 

Събитието продължи с оживена дискусия между участниците и завърши с коктейл.