11 Декември 2015

На 8-ми декември 2015 г. Институтът по публична администрация организира Годишна среща на ръководители и експерти, работещи по проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

Срещата беше фокусирана върху подобряването на административния капацитет на управляващите, сертифициращите и одитиращите органи и бенефициентите по оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ и създаването на Обучителна академия „Европейски структурни и инвестиционни фондове“ към ИПА. В срещата взеха участие г-н Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционнатa политика и държавната администрация, Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация, Флориан Хаузер от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” към Европейска комисия и Добринка Кръстева, директор на дирекция „Програмиране на средствата от  Европейския съюз“, администрация на Министерския съвет.

На срещата бяха представени визията на Европейската комисия за изграждане на административен капацитет в областта на ЕСИФ, както и състоянието, проблемите и предизвикателствата в тази област за българската държавна администрация.

 

Презентационни материали:

1.      Визия за административен капацитет при разработване и управление на програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз;

2.      Административен капацитет за разработване и управление на програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз в България – състояние, проблеми и предизвикателства;

3.      Потребности от обучение в областта на Европейски структурни и инвестиционни фондове.