Годишна среща на специалистите по управление на човешките ресурси в администрацията 2022

21 Юни 2022

В периода 15-17 юни професионалната мрежа на HR мениджърите в администрацията се събра в присъствена форма за първи път от 2 години насам. Участие в нея взеха над 100 ръководители и експерти от звена по УЧР в централната и териториалната администрация, както и гост-лектори на института.

Бяха обсъдени актуалните въпроси и съвременни тенденции свързани с управлението на човешките ресурси.  Форумът постави акцент на няколко актуални теми и въпроси, сред които:

  • приоритети в развитието на човешките ресурси;
  • централизиран етап на конкурсите за държавни служители - порталът за работа в държавната администрация;
  • гъвкави условия на труд и въвеждането на дистанционна работа в държавната администрация;
  • споделени услуги в управлението на човешките ресурси;
  • психично здраве и благосъстояние на служителите.

Със споделяне на добри практики, в събитието се включиха представители на Националния институт за публична администрация на Република Румъния/ Institutul Național de Administrație и Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Южна Корея/ 국가공무원인재개발원.

В края на срещата екипът на ИПА представи изводи от оценката на обученията през 2021 г., както и част от новите обучения, предстоящи форуми и инициативи, свързани с възможности за развитие и професионално усъвършенстване на служителите в администрацията.

Участниците в срещата поставиха висока оценка за нейната актуалност, динамика и отлична организация.

На преден план вляво на екрана е изпълнителният директор на ИПА, който открива церевонията. Зад него е масата на говорителите и екран с презентация.