03 Ноември 2014

Уважаеми колеги,

в секцията СЪБИТИЯ на интернет страницата на ИПА ще откриете програмата на годишната среща на юристите в държавната администрация. По долу ще откриете директна връзка към събитието. Регистрацията е затворена към момента.

http://ipa.government.bg/bg/events/godishna-sreshcha-na-yuristite-ot-drz...