10 Ноември 2014

На 7 ноември 2014 г. в Резиденция „Бояна“ се проведе Годишна среща на юристите в държавната администрация. На срещата присъстваха близо 60 служители от централната и териториалната администрация.

„Законът за държавния служител – 15 г. след неговото приемане“ беше водеща тема, по която проф. Мария Славова от СУ „Св. Кл. Охридски“ направи задълбочено изложение и постави сериозни въпроси. В допълнение към темата участниците в срещата бяха запознати с предложения за промени в ЗДСл, подготвени от Професионалното обединение на държавните служители. Друг важен акцент на срещата беше темата „Оценка на въздействието на законодателството“, представена от гост-лектори от Министерския съвет. В рамките на последната сесия г-жа Елеонора Николова – зам.-председател на ЦППКОП към МС представи и коментира интересни данни за корупционните рискове при прилагането на Закона за обществените поръчки.

Материали от събието:

1. Презентация ПОДС

2. Презентация АМС

3. 15 години ЗДСл