06 Март 2015

На 6 март 2015 г. в Парк-хотел „Москва“ се проведе Годишна среща на ръководители и експерти в административното обслужване на бизнеса и гражданите, организирана съвместно от ИПА и Министерския съвет. Събитието премина при изключителен интерес, като броят на участниците надхвърли 350.

 

Срещата беше открита от доц. Георги Манлиев, изпълнителен директор на ИПА. Антон Герунов, началник на Политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация, приветства участниците в срещата и представи приоритетите на правителството в областта на административното обслужване. Измененията в Наредбата за административното обслужване, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на АПК, бяха разгледани от Емилия Александрова – държавен експерт в Министерския съвет.

 

Сериозен интерес сред участниците предизвика представянето на иновативни практики в административната дейност, реализирани в НАП, МОН, БАБХ, община Созопол, община Велико Търново, община Троян и други администрации.

 

Модератор на срещата беше Алеко Джилджов – държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС.

 

Книга:

dobripraktiki.pdf

Презентации от Годишната среща:

anton_gerunov.ppt

babh.ppt

blgarski_poshchi.ppt

emiliya_aleksandrova.ppt

nap.ppt

obshchina_troyan.ppt

rdg_berkovica-2015.ppt