Graduate School на Korea University в Сеул набира студенти

16 Юли 2019

  

 

Graduate School на Korea University набира студенти за обучение в образователно-квалификационни степени магистър и доктор и интегрирана програма магистър и доктор. Около 40% от всички курсове се предлагат на английски език, като могат да бъдат изучавани дисциплини в сферата на хуманитарните и социалните науки, естествените науки и инженерството. Крайният срок за кандидатстване за пролетния и ранния есенен прием на 2020 г. е 20 септември 2019 г.

 

Информация относно условията и процедурата за кандидатстване е достъпна на интернет страницата http://graduate2.korea.ac.kr.

  

Кандидатите могат да потърсят допълнителна информация на имейл адрес: или на тел: +82‐2‐3290-13578

 

Служителите от българската държавна администрация, които ще кандидатстват, следва да уведомят Института по публична администрация на адрес:  a.nyazieva @ ipa.government.bg