07 Април 2015
На 7.04.2015г. до всички администрации е изпратен график за обученията на ИПА за периода 15.04-10.07.2015г. Администрации, които не са получили този график, могат да сигнализират на тел. 02/940 29 57.