08 Август 2017

Във връзка със стартиране на есенния цикъл обучения Ви информираме, че графикът за периода м. септември-декември вече е достъпен в информационната система на ИПА.